WWC 1
WWC 2
WWC 3
WWC A1
WWC B1
WWC C1
WWC E1
WWC F1
WWC F2

Dames

Bregt Arendz

Janna-Nynke van der Berg

Anna Grunstra

Marijke Keuning

Rixt Keuning

Boukje Kuipers

Dieuwke de Vries

Heren

Wisse Arendz

Rutger Fopma

Gjalt de Groot

Sander Hageman

Jelle Terpstra

Tom Trentelman

Trainer & coach

Joke KoldijkTrainer / coach

Douwe van der MeerAssistent

Trainingstijden