• Jaarvergadering WWC

  18 sep 2023
 • Donderdag 21 september is de jaarvergadering van KV WWC.
  Deze zal zijn om 20.00 in MFC de Wjukken

   

  Uitnodiging
  voor het bijwonen van de jaarvergadering korfbalvereniging WWC

  op donderdag 21 september 2023

  Aanvang 20.00uur                         Plaats: Wjukken te Mantgum
  __________________________________________________________________________________

  Agenda:

  1. Opening

  2. Ingekomen stukken en mededelingen

  3. Notulen van de jaarvergadering WWC 29-9-2022

  4. Jaarverslag 2022/2023 van WWC

  5. Financieel verslag

  6. Verslag kascommissie

  7. Behandeling begroting 2023/2024

                 Pauze

  8. Seniorentrainingen Wiuwert/Mantgum

  9. Contributie 2022/2023/2024

  10. Acties

  11. Bestuursverkiezing:               
  - Aftredend per sept. ‘23: Jurriaan Hoekstra (voorzitter) – Nieuwe kandidaat: vacant
  - Aantredend algemeen bestuurslid: Thomas van der Gulik

  12. Rondvraag