• Uitnodiging algemene ledenvergadering

  23 sep 2021
 • Uitnodiging
  voor het bijwonen van de jaarvergadering korfbalvereniging WWC

  op donderdag 30 september

  Aanvang 20.00uur                         Plaats: Wjukken te Mantgum
  __________________________________________________________________________________

  Agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Verslag van de jaarvergadering WWC 17-9-2020
  4. Jaarverslag 2020/2021 van WWC
  5. Financieel verslag
   (Financieel verslag is ter plaatse, leden kunnen indien gewenst het verslag vooraf aanvragen bij de voorzitter, t.w. Jurriaan Hoekstra)
  6. Verslag kascommissie
  7. Behandeling begroting 2021/2022

  Pauze

   

  1. Automatische incasso contributie
  2. Contributie 2020/2021
  3. Acties
  4. Bestuursverkiezing:                               Aftredend: Geen
   Reeds afgetreden: Gustaaf Witteman

  Het bestuur stelt als kandidaten voor:   Rixt Keuning                                    algemeen bestuurslid
  Boukje Kamphorst-Kuipers           algemeen bestuurslid
  Vacature                                           penningmeester

  1. Rondvraag
  2. Sluiting